عمل اندک با دانش، بهتر از عمل بسیار همراه با نادانی است

حضرت محمد (ص)

عمل اندك همراه با دانش، بهتر از عمل بسیار همراه با نادانی است.

 

پ.ن.سیاره: قابل توجه دولت نهم و در آینده دولت دهم و خصوصا شخص رئیس جمهور

Advertisements
نوشته شده در حدیث روز. Leave a Comment »