پیامک های انتخاباتی 3: احمدی نژاد دروغگوی بزغاله عوامفریب دزد میمون احمق نفم بی شعور انتر

ستاد مردمي حراست از آرا در انتخابات اعلام كرد:

هموطنان عزيز از نوشتن كلمات زشتي همچون ابله،احمق،نفهم،چاخان،درغگو،ميمون،انتر و امثالهم

در برگه‏هاي راي خود اكيدا خودداري نمايند،

چون اينگونه آرا به نفع «احمدي نژاد» خوانده و شمارش خواهند شد.

Advertisements

پیامک انتخاباتی 2: هاله زرد رنگ

با نزديك شدن به روز انتخابات، يك هاله‏ زرد رنگ در اطراف شلوار احمدي نژاد ديده شد.

پیامک های انتخاباتی 1: هر رأی ما یک آفتابه آب

هر راي ما يك آفتابه آب است كه بر ريدمان احمدي‏نژاد ريخته مي‏شود.

دست در دست هم ايران را شستشو دهيم.