ابزار لهو و لعب بسیجیان

jpg

Advertisements

کاریکاتور: تحریم صدا و سیما

کاریکاتور علی سربخشی؛ روزنامه اعتماد ملی.

n00090909-t