همایش حامیان موسوی در ورزشگاه 2 هزار نفری شهید حیدریان قم

 

همایش حامیان میر حسین موسوی در قم

همایش حامیان میر حسین موسوی در قم

همایش حامیان میر حسین موسوی در قم

همایش حامیان میر حسین موسوی در قم

ادامهٔ مطلب »

Advertisements