خانواده ها در زنجیره سبز 5 کیلومتر دورتر

زنجیره انسانی طرفداران میرحسین موسوی از میدان راه آهن تهران تا میدان تجریش در عصر دوشنبه که بنا بر برآوردها به رقم میلیونی رسیده، واکنش های جالبی را در مناطقی دورتر داشت.
به گزارش خبرنگار آینده، صدها نفر از ساکنان مناطقی دورتر از خیابان ولی عصر و محل زنجیره انسانی، با نیت حضور در این همایش بزرگ میلیونی موج سبز با حضور در کنار معابر و خیابان های تهران عصری باشکوه بر خواست و نظر مردم پدید آوردند.

این تصاویر در بلوار اندرزگو نرسیده به چهارراه پاسداران تهیه شده که بیش از 5 کیلومتر با خیابان ولی عصر و محل اتصال زنجیره انسانی میلیون ها حامی موج سبز فاصله دارد.
برای دیدن فیلم کلیک کنید